De Water Toolkit wordt aangeboden door:

JCI Nederland
De Water Toolkit is een initiatief van JCI (Junior Chambers International) Nederland, een netwerkorganisatie voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen van 25 tot 40 jaar die zich sterk maakt voor maatschappelijke en zakelijk relevante projecten. Met de Water Toolkit levert JCI Nederland een concrete bijdrage aan het waterbewustzijn in de maatschappij. Het idee komt voort uit het World Water Awareness programma van het World Water Forum en het CEO panel waaraan JCI Nederland heeft meegewerkt. De lokale Junior Kamers van JCI regelen het vervoer van de leskisten van de Water Toolkit en proberen iets extra's te doen voor de deelnemende scholen. Elke Junior Kamer doet dat op zijn eigen manier; zo brachten scholen reeds bezoeken aan de lokale brandweer en een zuiveringsinstallatie.


Het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis is een van de grootste humanitaire hulpverleningsorganisatie van Nederland en is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Het vergroten van respect en hulpbereidheid, bewustwording en voorlichting richting alle lagen van de bevolking zijn belangrijke doelstellingen. Het rode Kruis steunt internationale projecten voor schoon drinkwater, het installeren van waterpompen, de verbetering van waterveiligheid en het verminderen van gevolgen van natuurrampen gerelateerd aan water, zoals overstromingen en extreme droogte. Het Rode Kruis zet sinds 2013 zijn netwerk van vrijwilligers in voor het vervoer van de leskisten van de Water Toolkit.


Sponsoring
De Water Toolkit is mede mogelijk gemaakt door sponsoring vanuit de waterbouwsector:

  • Koninklijke Boskalis Westminster
  • Van Oord Dredging and Marine Contractors
  • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw